SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
ZA VSAK DAN

 

 
   

 

   JUTRANJE MOLITVE  

OB ZVONENJU

  VEČERNE MOLITVE     
                 
   

Molim te, o moj Bog, in te ljubim iz vsega srca. Zahvaljujem se ti, da si me ustvaril, me poklical k sveti veri in me ohranil to noč. Darujem ti dela današnjega dneva; daj, da bodo vsa po tvoji sveti volji in v tvojo večjo čast. Varuj me greha in vsega hudega. Tvoja milost bodi vedno z menoj in z vsemi, ki so mi dragi. Amen.

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo). Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj: Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

Angel Božji, varuh moj, po Božji dobroti sem varovanec tvoj; razsvetljuj in varuj me, vladaj in vodi me. Amen.

Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te; Jezus, ljubim te nad vse.

Jezus, tebi živim. Jezus, tebi umrjem; Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, *
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,

je vstal, kakor je rekel, aleluja, *
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, *
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.
Vsemogočni Bog,
z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa
si razveselil človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške matere Marije
naj dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.


 

 

 

Molim te, o moj Bog, in te ljubim iz vsega srca. Zahvaljujem se ti, da si me ustvaril, me poklical k sveti veri in me ohranil ta dan. Odpusti mi, kar sem danes grešil, in sprejmi, če sem kaj dobrega storil. Varuj me, ko bom počival, in reši me vseh nevarnosti. Tvoja milost bodi vedno z menoj in z vsemi, ki so mi dragi. Amen.

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim; in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.

Izpraševanje vesti: Premislimo, kako smo preživeli ta dan, izprašajmo si vest in obudimo kesanje.
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

Gospod Jezus, slepim si odprl oči, bolne si ozdravil, grešnici si odpustil, skesanega Petra si potrdil v svoji ljubezni. Prosim te, odpusti mi vse grehe in obnovi v meni svojo ljubezen. Pomagaj mi, da bom živel v pravi bratski ljubezni in tako oznanjal vsem ljudem tvoje odrešenje. Amen.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Jezus, Marija, Jožef – vam podarim svoje srce in svojo dušo. Jezus, Marija, Jožef – stojte mi ob strani v zadnjem boju. Jezus, Marija, Jožef – naj združen z vami mirno izdihnem svojo dušo.

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini. Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

   

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR