SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
ZA DUHOVNE POKLICE
pred Nasvetejšimi (četrtek)

 

 
   

 

 
Molitve:
- Jezus, naš prijatelj in vodnik
- Jezus, večni, veliki Duhovnik

Litanije:
- Srca Jezusovega
- Imena Jezusovega
- Predragocene Krvi
- Presvetega Rešnjega Telesa

Povezave:
- molitve, knjižice
 

Jezus, naš prijatelj in vodnik,
z zaupanjem te prosimo za vse naše duhovnike.
Napravi iz njih orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašajo spravo.
Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost.
Kjer so dvomi, naj utrjujejo vero.
Kjer so zmote, naj svetijo z resnico.
Kjer je obup, naj budijo upanje.
Kjer je žalost, naj razdajajo veselje.
Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom,
da bodo sveti, požrtvovalni in potrpežljivi.
Nam pa daj moči, da jim bomo vračali zvestobo za zvestobo,
velikodušnost za velikodušnost, dobroto za dobroto.
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa,
izprosi našim duhovnikov zvestobo do konca.
Amen.

Jezus, večni, veliki Duhovnik,
ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega presvetega srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati!
Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!
Daj jim – z oblastjo spreminjati kruh in vino – tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podari jim nekoč krono večnega življenja.
Amen.

LITANIJE SRCA JEZUSOVEGA

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta, – usmili se nas
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi zedinjeno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, neskončno veličastno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, sveti tempelj božji, – usmili se nas
Srce Jezusovo, šotor Najvišjega, – usmili se nas
Srce Jezusovo, hiša božja in vrata nebeška, – usmili se nas
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni, – usmili se nas
Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice, – usmili se nas
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti, – usmili se nas
Srce Jezusovo, vse hvale vredno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src, – usmili se nas
Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva, – usmili se nas
Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje, – usmili se nas
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli, – usmili se nas
Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav, – usmili se nas
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo, – usmili se nas
Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti, – usmili se nas
Srce Jezusovo, sprava za naše grehe, – usmili se nas
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto, – usmili se nas
Srce Jezusovo, do smrti pokorno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno, – usmili se nas
Srce Jezusovo, vir vse tolažbe, – usmili se nas
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje, – usmili se nas
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava, – usmili se nas
Srce Jezusovo, daritev za grešnike, – usmili se nas
Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih, – usmili se nas
Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih, – usmili se nas
Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov, – usmili se nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Jezus krotki in iz srca ponižni. Upodobi naše srce po svojem Srcu.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ozri se na Srce svojega preljubega Sina in na čaščenje in zadoščenje, ki ti ga opravlja v imenu grešnikov, in po njem potolažen odpusti njim, ki prosijo tvojega usmiljenja, v imenu istega tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

 

LITANIJE IMENA JEZUSOVEGA

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Jezus, Sin živega Boga, – usmili se nas
Jezus, odsvit Očeta, – usmili se nas
Jezus, žar večne luči, – usmili se nas
Jezus, kralj veličastva, – usmili se nas
Jezus, sonce pravice, – usmili se nas
Jezus, Sin Marije Device, – usmili se nas
Jezus ljubeznivi, – usmili se nas
Jezus čudoviti, – usmili se nas
Jezus, močni Bog, – usmili se nas
Jezus, oče prihodnjega veka, – usmili se nas
Jezus, angel velikega sklepa, – usmili se nas
Jezus najmogočnejši, – usmili se nas
Jezus najpotrpežljivejši, – usmili se nas
Jezus najpokornejši, – usmili se nas
Jezus krotki in iz srca ponižni, – usmili se nas
Jezus, ljubitelj čistosti, – usmili se nas
Jezus, naš ljubitelj, – usmili se nas
Jezus, Bog miru, – usmili se nas
Jezus, začetnik življenja, – usmili se nas
Jezus, zgled čednosti, – usmili se nas
Jezus, goreči ljubitelj duš, – usmili se nas
Jezus, naš Bog, – usmili se nas
Jezus, naše pribežališče, – usmili se nas
Jezus, oče ubogih, – usmili se nas
Jezus, zaklad vernih, – usmili se nas
Jezus, dobri pastir, – usmili se nas
Jezus, prava luč, – usmili se nas
Jezus, večna modrost, – usmili se nas
Jezus, neskončna dobrota, – usmili se nas
Jezus, naša pot in naše življenje, – usmili se nas
Jezus, veselje angelov, – usmili se nas
Jezus, kralj očakov, – usmili se nas
Jezus, voditelj apostolov, – usmili se nas
Jezus, učitelj evangelistov, – usmili se nas
Jezus, srčnost mučencev, – usmili se nas
Jezus, luč spoznavalcev, – usmili se nas
Jezus, čistost devic, – usmili se nas
Jezus, krona svetnikov, – usmili se nas

Bodi nam milostljiv, – prizanesi nam, o Jezus
Bodi nam milostljiv, – usliši nas, o Jezus

Vsega hudega, – reši nas, o Jezus
Vsega greha, – reši nas, o Jezus
Svoje jeze, – reši nas, o Jezus
Skušnjav hudičevih, – reši nas, o Jezus
Duha nečistosti, – reši nas, o Jezus
Večne smrti, – reši nas, o Jezus
Zanemarjanja tvojih navdihov, – reši nas, o Jezus
Po skrivnosti svojega svetega učlovečenja, – reši nas, o Jezus
Po svojem rojstvu, – reši nas, o Jezus
Po svojem detinstvu, – reši nas, o Jezus
Po svojem božjem življenju, – reši nas, o Jezus
Po svojih trudih, – reši nas, o Jezus
Po svoji smrtni bridkosti in svojem trpljenju, – reši nas, o Jezus
Po svojem križu in svoji zapuščenosti, – reši nas, o Jezus
Po svojih bolečinah, – reši nas, o Jezus
Po svoji smrti in svojem pokopu, – reši nas, o Jezus
Po svojem vstajenju, – reši nas, o Jezus
Po svojem vnebohodu, – reši nas, o Jezus
Po svoji ustanovitvi najsvetejšega Zakramenta, – reši nas, o Jezus
Po svojih radostih, – reši nas, o Jezus
Po svojem veličastvu, – reši nas, o Jezus

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Jezus, sliši nas. Jezus, usliši nas


Molimo. Gospod Jezus Kristus, ki si rekel: »Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo,« daj nam, te prosimo, gorečnost svoje božje ljubezni, da te bomo s celim srcem, z besedo in dejanjem ljubili in neprenehoma hvalili. Daj nam, Gospod, da vedno v sebi ohranimo strah in ljubezen do
tvojega svetega imena, ker nikdar ne nehaš voditi teh, ki jih utrdiš v stanovitnosti svoje ljubezni.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.


LITANIJE PREDRAGOCENE KRVI

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Kristusova kri, edinega Sina večnega Očeta, – zveličaj nas
Kristusova kri, učlovečene božje Besede, – zveličaj nas
Kristusova kri, nove in večne zaveze, – zveličaj nas
Kristusova kri, v smrtnem boju na zemljo potočena, – zveličaj nas
Kristusova kri, pri bičanju razlita, – zveličaj nas
Kristusova kri, izpod trnjeve krone tekoča, – zveličaj nas
Kristusova kri, na križu prelita, – zveličaj nas
Kristusova kri, cena našega odrešenja, – zveličaj nas
Kristusova kri, brez katere ni odpuščanja, – zveličaj nas
Kristusova kri, v svetem Rešnjem telesu kopel in pijača, – zveličaj nas
Kristusova kri, veletok usmiljenja, – zveličaj nas
Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov, – zveličaj nas
Kristusova kri, moč spoznavalcev, – zveličaj nas
Kristusova kri, iz katere rastejo device, – zveličaj nas
Kristusova kri, trdnost preskušanim, – zveličaj nas
Kristusova kri, lajšanje obteženim, – zveličaj nas
Kristusova kri, tolažba jokajočim, – zveličaj nas
Kristusova kri, srcem mir in sladkost, – zveličaj nas
Kristusova kri, upanje spokornim, – zveličaj nas
Kristusova kri, uteha umirajočim, – zveličaj nas
Kristusova kri, poroštvo večnega življenja, – zveličaj nas
Kristusova kri, rešitev duš iz vic, – zveličaj nas
Kristusova kri, vse slave in časti najbolj vredna, – zveličaj nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

S svojo krvjo, Gospod, si nas odrešil.
In nas našemu Bogu napravil za kraljestvo.


Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si svojega edinorojenega Sina postavil svetu za odrešenika in hotel biti potolažen z njegovo krvjo: daj, prosimo, da bomo ceno našega odrešenja tako častili in se z njeno pomočjo varovali hudega v sedanjem življenju na zemlji, da se bomo veselili večnega sadu v nebesih.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


LITANIJE PRESVETEGA REŠNJEGA TELESA

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas, – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas, – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Kristusovo telo, sad deviškega telesa – zveličaj nas!
Kristusovo telo, pri zadnji večerji razlomljeno, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, v smrti za nas žrtvovano, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, s sulico prebodeno, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, za nas od mrtvih vstalo, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, spomin Gospodove smrti, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, spomin Božje ljubezni, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, v kruhu skriti Bog nebes, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, Bog z nami, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, živi kruh iz nebes, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, kruh za življenje sveta, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, kruh večnega življenja, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, angelski kruh, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, dar vseh darov, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, daritev nove zaveze, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, vez ljubezni in miru, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, studenec vseh milosti, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, tempelj našega odrešenja, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, zarja večnega življenja, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, središče našega življenja, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, vir naših kreposti, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, opora naše vere, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, moč našega upanja, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, ogenj naše ljubezni, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, tolažba žalostnih, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, sprava grešnikov, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, moč slabotnih, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, zdravilo bolnikov, – zveličaj nas!
Kristusovo telo, popotnica umirajočih, – zveličaj nas!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje Telo.
Zdaj in vekomaj. Amen.


Molimo.
Jezus, naš Bog v čudovitem zakramentu svete evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja.
Naj svete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

 

Knjižice, molitve, molitvene ure ...

Nekaj predlogov za molitev za duhovne poklice:
1. V tem tednu posvetite več časa molitvi za nove duhovne poklice.
2. Darujte pri svojem župniku eno mašo za nove duhovne poklice.
3. Družine naj skupaj molijo za duhovne poklice.

- Kultura poklicanosti I. del
- Kultura poklicanosti II. del

CDP - center za duhovne poklice:
Molitve za duhovne poklice

- Molitvene ure
- Hvalnice in večernice
- Litanije
- Družina moli za duhovne poklice
- Posamezne molitve
- Rožni venec

Knjižice za teden molitve
Knjižice za škofijske molitvene dneve
Poslanice papeža za svetovni dan molitve za duhovne poklice

       

 

       

 

 
VIR: katoliska-cerkev.si
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR