SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica K SVETIM FATIMSKIM PASTIRČKOM
11. do 19. februarja

 

 
   

 

 
 

Liturgični god fatimskih pastirčkov je 20. februarja. Vabljeni, da se nanj pripravimo s pričujočo devetdnevnico, ki se prične 11. februarja. Za vsak dan preberemo misel in molimo:

OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

ZDRAVA MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

SLAVA OČETU in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

PRVA MOLITEV ANGELA:
Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate in te ljubim nad vse.
Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo,
ne molijo, ne upajo in te ne ljubijo.

 

   

 

       

 

 

VIR: druzina.si

      fotografija Fatimske Marije s pastirčki (22-05-15)
je iz župnijske cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR