SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Devetdnevnica k BREZMADEŽNI MARIJI
29. november do 7. december

 

 
   

 

 
 


Praznik Brezmadežne je prvi praznik v adventu. Z njim že zaslutimo veličino božične skrivnosti. Liturgično Cerkev spodbuja, da se na praznik pripravljamo z devetdnevnico. Tokratna predloga je narejena na osnovi Marijine hvalnice (Lk 1, 46–55).

Moja duša poveličuje Gospoda, * moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, * glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, * njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje * vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, * razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola * in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami * in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, * kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote * do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu in Sinu * in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej * in vekomaj. Amen.

Potek: Prvi odstavek je vedno uvod in ga lahko prebere eden od udeležencev. Potem skupaj preberemo vrstico Marijine hvalnice. Drugi odstavek naj prebere ali razloži vodeitelj. Uvede naj v skupno molitev, ki jo skupaj zaključimo s predlaganim vzklikom. Na koncu skupaj zmolimo molitev Zdrava Marija.

ZDRAVA MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

 

   

 

       

 

 

VIR: Slovenski katehetski urad

      fotografija Brezmadežne Marije (14-04-19)
je iz župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja iz Cerkelj na Gorenjskem
   
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR