SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
Molitev za priprošnjo
k Magdaleni Gornik

 

 
   

 

     

Vsemogočni Bog, Oče luči, od Tebe prihaja vsak dober dar.
Svojo služabnico Magdaleno Gornik si obdaril s čudovitimi darovi
mističnih milosti in bogoljubnega življenja.
Usliši naše molitve in poveličaj jo,
da bo pred vesoljno Cerkvijo prišteta k zveličnim.

Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

ZDRAVA MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

SLAVA OČETU in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.


Dobri Bog, po priprošnji Magdalene Gornik, mi podeli milost …*

       

 

       

 

 
VIR: portal.pridi.com
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR