SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR
MOLITEV K MAGDALENI GORNIK V ČASU NALEZLJIVE BOLEZNI

 

 
   

 

     

Vsemogočni Bog, vir zdravja in vsega dobrega! Po svoji služabnici Magdaleni Gornik nas vabiš k spokornosti in zadoščevanju za grehe človeštva. Prizanesi nam, Gospod, in odvrni od nas vse hudo. Kakor si Magdaleno obdaril s čudovitimi darovi mističnih milosti in svetega življenja, Te prosimo, da nam po njeni priprošnji pomagaš v naši veliki stiski ter nas varuješ vseh kužnih bolezni. Pomagaj tudi vsem bolnim in trpečim, da bodo po posredovanju Magdalene deležni tolažbe in vseh potrebnih milosti, da hitro ozdravijo. Stoj ob strani zdravstvenemu osebju in ga krepčaj v služenju bližnjemu. Prosimo te tudi, poveličaj jo, da bo pred vesoljno Cerkvijo prišteta k blaženim in svetnikom. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

ZDRAVA MARIJA, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

SLAVA OČETU in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

       

 

       

 

 
VIR: magdalenagornik.com
           
SVETA EVHARISTIJA
MOLITVENIK  
KOLEDAR